Autožárovky pro každodenní osvětlení vozovky


Jakmile sedneme za volant, než zaÄneme řídit a rozjedeme náš vůz, musíme provést nÄ›kolik úkonů, které souvisí s bezpeÄností naší a dalších úÄastníků silniÄního provozu. MÄ›li bychom si spravit sedaÄku, nastavit výši tak, aby vÅ¡e odpovídalo naÅ¡im potÅ™ebám, porovnat zrcátka a pÅ™edevším rozsvítit svÄ›tla. NÄ›která vozidla to v dneÅ¡ní dobÄ› už provádí automaticky, což je v naÅ¡ich konÄinách pomÄ›rnÄ› výhoda, protože právÄ› u nás v ÄŒeské republice je nezbytné svítit ve dne i v noci. Tato povinnost je dána zákonem.automobil audi na kraji silnici v přírodÄ› s rozsvícenými svÄ›tly

Kvalitní osvětlení ve dne i v noci

Abychom vidÄ›li dostateÄnÄ› na silnici pÅ™ed námi a to za každého poÄasí, za jakýchkoliv povÄ›trnostních podmínek, ve dne nebo i v noci a byli dostateÄnÄ› vidÄ›t i vozidly, kteří jezdí do protismÄ›ru nebo jedou za námi, k tomu jsou zapotÅ™ebí samozÅ™ejmÄ› svÄ›tla.
Autožárovky musíte mít také v povinné výbavÄ› vozidla. Nejedná se o žádnou legraci, ale o nezbytnou souÄást každého vozu.
Žárovka h4 Light Park je vhodná do všech předních světel automobilů různého typu.automobil uvnitř, volant, který někdo drží, rádio a světlo venku

V případě autožárovek do předních světlometů si můžete vybírat ze tří základních typů:

  • Cool blue intense
  • Silverstar 2.0
  • UltraLife H1

Tyto produkty jsou vhodné do pÅ™edních svÄ›tel, a samozÅ™ejmÄ› také do povinné výbavy, kterou máte například v kufru automobilu. Každý produkt je nÄ›Äím výjimeÄný. OvÅ¡em vÅ¡echny jsou vyrábÄ›né spoleÄností Osram, což znaÄí kvalitu a spolehlivost výrobku. Navíc produkty jako Silverstar nové verze 2.0 mají prodlouženou životnost až o dvojnásobek pÅ™edchozí verze a například UltraLife má až trojnásobnou životnost oproti běžným typům svÄ›tel. Cool blue intense se zase vyznaÄuje Äirým až jasnÄ› zářivým svÄ›tlem, které se jen tak nevidí, ale stává se v posledních letech velkým hitem a udává trend výjimeÄnosti.
NepÅ™etržité svícení by mÄ›lo být zárukou vyšší bezpeÄnosti, které vám svÄ›tlo samozÅ™ejmÄ› poskytuje. Vyšší bezpeÄnost je pÅ™i dneÅ¡ních situacích na silnicích velice důležitá. Každý Å™idiÄ by proto mÄ›l dbát na to, aby dostateÄnÄ› vidÄ›l na silnici pÅ™ed sebou a mohl v jakémkoliv případÄ› vÄas zareagovat.