Mobilní kompresor pro stavební účely


Kdo uvažuje o založení stavební firmy, která se bude zabývat opravami mostních konstrukcí, bude s velkou pravděpodobností poptávat jako součást firemního strojového parku i mobilní kompresor. Mnozí z vás si jej dokážou představit jako velkou bednu na podvozku, odkud vede soustava tlakových hadic, které zásobují stlačeným vzduchem koncové zařízení, nejčastěji pneumatické kladivo – sbíječku. Ano, je to tak, tyto kompresory jsou často k vidění na stavbách, kde je třeba vybourat betonové nebo kamenné bloky základů či zdiva, nasazují se tam, kde má omezený přístup těžká technika, a kam se snáze dostane člověk, než obří kladivo ve formě nástavce na rameni nákladního vozidla.

obloukový most

Pro rekonstrukce mostních konstrukcí jsou tato zařízení potřebná i z toho důvodu, že jsou zcela nezávislá na elektrifikaci, mohou se tedy využít i v relativně vzdáleném terénu od nejbližší civilizace. Pohon mobilního kompresoru zajišťuje dieselový motor, takže postačí pouze mít zajištěné dostatečné množství plechových kanystrů s motorovou naftou.

koroze mostní konstrukce

Mobilní pískování mostních konstrukcí – kdyby vaše stavební firma získala zakázku na rekonstrukci obloukového ocelového mostu ve Skryjích na Berounce, nedaleko Křivoklátu, uplatnil by se zde mobilní kompresor i pro pískování ocelové nýtované konstrukce. Skryjský silniční most je jednou z nejzajímavějších technických památek ve středních Čechách a jistě si zaslouží nový kabát, než demolici. Pískováním se odstraní starý nátěr, pískovací médium zároveň vyčistí ocel od zbytků koroze a mastnoty, a pak už se může přikročit k patřičným nátěrům.

Mobilní kompresory se na stavbách tohoto typu uplatní velmi často, protože pískování zkorodované oceli a demolice některých betonových segmentů patří k základním stavebním činnostem, bez nichž nelze v rekonstrukci pokračovat a docílit významného kladného výsledku.