Proč je finanční gramotnost tak důležitá


Je smutným faktem, že v naší zemi je finanÄní gramotnost na velmi nízké úrovni. Platí to pÅ™edevším o lidech s nižším vzdÄ›láním, avÅ¡ak ani vysokoÅ¡koláci nejsou v mnoha případech uÅ¡etÅ™eni. PÅ™itom se bez ní v souÄasném svÄ›tÄ› v podstatÄ› nelze obejít, zvláštÄ› když stát pÅ™enáší stále více odpovÄ›dnosti za naÅ¡i budoucnost na nás, obÄany.

 

V souÄasnosti pomÄ›rnÄ› jednoduÅ¡e platí, že pokud se chceme mít dobÅ™e, je potÅ™eba, abychom se o to postarali sami, abychom si sami urÄili, co budeme dÄ›lat s naÅ¡imi penÄ›zi, abychom jich nemÄ›li v případÄ› potÅ™eby nedostatek.

 

bez finanÄní gramotnosti o peníze pÅ™ijdeme

 

Základní myÅ¡lenkou finanÄní gramotnosti je priorita dlouhodobého zisku pÅ™ed krátkodobým potěšením. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, pokud peníze dobÅ™e investujete, budete jich mít za pár let mnohem více. Na druhou stranu, pokud si za nÄ› místo investování koupíte novou televizi, tak ta vám velmi brzo zastará.

 

SamozÅ™ejmÄ› není na Å¡kodu si Äas od Äasu nÄ›co koupit. SpotÅ™ebiÄe je také nutné obÄas vymÄ›nit. Prioritou by vÅ¡ak mÄ›l být nÄ›který z mnoha způsobů investic, aÅ¥ už jde o klasické investice do různých fondů, spořící úÄet, důchodové Äi stavební spoÅ™ení. Tak se zajistíme pro budoucnost, a pokud budeme postupovat chytÅ™e, tak také pro budoucnost naÅ¡ich dÄ›tí.

 

spoření může mít mnoho podob

 

Bohužel, to je nÄ›co, co je například na Å¡kolách znaÄnÄ› zanedbáváno. V důsledku toho pak lidé utrácí veÅ¡keré své peníze za vÄ›ci, které v podstatÄ› ani nepotÅ™ebují, a nezbývá jim, než si vzít půjÄky. Nakonec se tak Äasto dostávají do dluhů, ze kterých se v podstatÄ› nemají Å¡anci dostat.

 

I proto by mÄ›la být právÄ› finanÄní gramotnost jedním z důležitých pÅ™edmÄ›tů na Å¡kolách. Že tomu tak není je pak pouze dokladem zastaralosti naÅ¡eho Å¡kolství, které není schopné se pÅ™izpůsobit souÄasným podmínkám.

 

Nezbývá tedy, než abychom se jí nauÄili sami, což není tak jednoduché, jak se může zdát. Bez odborné pomoci budeme dÄ›lat chyby, které nás mohou stát peníze. Proto rozhodnÄ› není na Å¡kodu si alespoň pro zaÄátek zajistit pomoc odborníka. Tak bude riziko, že prodÄ›láme, mnohem menší.