Děti a peníze


Vzpomínáte si jeÅ¡tÄ› na tvé dÄ›tství, kdy jste vůbec k životu a k zábavÄ› nepotÅ™ebovali žádné peníze? SamozÅ™ejmÄ› že ano. Na to nezapomene nikdo, proto jsem si vzpomnÄ›la, jak mi moje máma s otcem říkali, že jednoho dne poznám a pochopím, jaké to je, když ÄlovÄ›k potÅ™ebuje peníze, a když ty peníze nemá. Stále jsem se jim smála. A to nejenom já, ale také vÅ¡echny moje kamarádky a nebo dokonce také oba dva moji sourozenci. I když moji sourozenci byli oba dva starší než já, tak také jeÅ¡tÄ› nepocítili to, jaké to je, když ÄlovÄ›k potÅ™ebuje nutnÄ› peníze, ale bohužel je nemá. A potom, když mi bylo asi sedmnáct let a zaÄala jsem chodit s kamarádkama na diskotéky a jsme nebo chodily za klukama, tak potom už jsem pocítila, jak peníze důležité jsou. JednoduÅ¡e jsem žádné peníze nemÄ›la, ale opravdu jsem je potÅ™ebovala, když jsem tÅ™eba s kamarádkama chtÄ›la jít do kina nebo do divadla a nebo kamkoliv na zábavu. Tak samozÅ™ejmÄ› logicky to bez penÄ›z nejde. Také se říká takové poÅ™ekadlo, že bez penÄ›z do hospody nelez.

Peníze se musí šetřit.

U nás se říkalo, že bez penÄ›z ven nelez. Když to tak vezmu, tak je vlastnÄ› tohle pravda, protože na každém rohu na nás koukalo nÄ›jaké pÅ™ekvapení. Nemohli jsme si koupit zmrzlinu a tak podobnÄ›. Nemohli jsme si sednout nÄ›kam na venkovní zahrádku, abychom si tÅ™eba dali limonádu a nebo nÄ›jakou kávu Äi džus, takže si myslím, že peníze jsou opravdu hodnÄ› důležití.

Nikdo nechce být chudý.

SamozÅ™ejmÄ›, že ne pro nÄ›jaké malé dÄ›ti, tÅ™eba pod deset let, ale myslím si, že už i dÄ›ti tÅ™eba v pÄ›ti nebo v Å¡esti letech by se mÄ›ly vzdÄ›lávat v tom, co je důležité a co není, že například jídlo a další potÅ™ebné vÄ›ci se vyplatí koupit dříve, než tÅ™eba nepotÅ™ebné hraÄky a nebo sladkosti. DÄ›ti by mÄ›ly vÄ›dÄ›t, že také peníze se musí Å¡etÅ™it. Že se nemůže utrácet hotovost jenom za vÅ¡echno, co si dÄ›ti usmyslí a nebo o co zrovna stojí. Myslím si, že dÄ›ti by také potÅ™ebovaly mít už vzdÄ›lání v oblasti financí, a to tÅ™eba ve vÄ›ku už sedmi let urÄitÄ›.