Pořádek a domácnost.


Kdo by se netěšil na prázdniny. Mnozí z nás je vÄ›tÅ¡inou trávili u babiÄky a dÄ›deÄka. Tam nÄ›kteří pÅ™ivonÄ›li k práci na dÄ›dinÄ›. SamozÅ™ejmÄ› takové lehké. NeÅ¡lo o orání traktorem nebo kosení ale nÄ›jaké krmení slepic a prasat nebo kydaní hnoje. DÄ›vÄata zase zkouÅ¡eli plení zahrádky a zalévání. Na nudu nebylo Äasu. A urÄitÄ› vám, zato babiÄka vaÅ™ila ty nejfantastiÄtÄ›jší jídla. Takové, na které maminka nemÄ›la Äas. Buchty na páře, palaÄinky nebo bramborové knedlíky se Å¡vestkami. Táto jídla totiž vyžaduji trochu více Äasu jako obyÄejná jídla. VÅ¡imli jste si, ale že babiÄka jeÅ¡tÄ› stihla uklidit, dÄ›lat na zahrádce a kolem zvířat které chovali.

domácnost a nádobí

No byla to taková vÅ¡estranná hospodynÄ›, která mÄ›la domácnost vždy uklizenou a kdykoliv tam mohl nÄ›kdo pÅ™ijet na návÅ¡tÄ›vu bez toho, aby se babiÄka stydÄ›la. Výhodou je že když taková holka vidí od maliÄka jak to funguje nevÄ›domky se ji fixuji právÄ› tyhle návyky, co je velké plus do budoucna. Pak se to projevuje Äi už doma nebo na internátu a pak i ve vlastní domácnosti. Když je pořádek na prvním místÄ› a dÄ›lá se to průběžnÄ› pak si může tahle holka nebo pozdÄ›ji už i maminka najít Äas i na své záliby.

úklid domácnosti

Když ráda cestuje nebo chodí na procházky není problém nabalit svaÄinu, pití a pak s celou rodinou vyrazit ven. Ne vÅ¡ak vÅ¡echny žena mají vztah k vedení domácnosti. Pořádek nebo úklid jim nic neříká, a tak si nÄ›které najímají pomocnice na úklid. Ty se jim pak starají o domácnost. A spokojené jsou obÄ› strany. Protože paní domů má uklizeno a pomocnice si pÅ™ivydÄ›lá nÄ›jakou tu korunu. Základ je asi udÄ›lat si pořádek v prioritách které jsou důležité pro danou domácnost a podle toho se zařídit. Pak to jde už jako po másle. Je moc hezké mít doma Äisto, uklizeno a navaÅ™eno. Ocení to i vÅ¡ichni Älenové rodiny, kteří můžou taky obÄas s nÄ›Äím pomoct. A tak nÄ›jako by domácnost mÄ›la fungovat.