Jak zamezit únikům


Již dlouhou dobu jste pÅ™emýšleli nad tím, že byste se svým domem mÄ›li nÄ›co udÄ›lat. Je již starší a stavÄ›li ho vaÅ¡i rodiÄe jeÅ¡tÄ› v minulém století, což se výraznÄ› projevuje na platbách za energie, které jsou u vás výraznÄ› vyšší než u odbornÄ› provedených novostaveb. NicménÄ› se jedná o dům, ve kterém již delší dobu žijete a nemáte ani trochu v úmyslu jej z tohoto důvodu opouÅ¡tÄ›t, takže jediným možným Å™eÅ¡ením pro vás je zjiÅ¡tÄ›ní hlavních míst, kde vám teplo z domu uniká a odborné provedení izolace domu.

A srazit platby dolů

Ale aby bylo možné navrhnout opatÅ™ení na míru vaÅ¡emu stavení tak, aby byly co nejefektivnÄ›jší, rozhodli jste se pro odbornou firmu, která vám nejprve vyhotoví termosnímky vaší budovy a na jejich základÄ› navrhne soubor opatÅ™ení. Taková služba vás totiž vyjde na nÄ›kolik stokorun, ale ve výsledku vám uÅ¡etří nemalé peníze. Nezřídka se totiž stává, že si lidé nechají vymÄ›nit okna a zateplit dům a posléze zjistí, že se nejedná o tak kvalitní a dobÅ™e provedenou práci, jak si původnÄ› pÅ™edstavovali. Takže z plánovaných úspor je nakonec zanedbatelná Äástka.