Práce s počítačem


Když se Å™ekne poÄítaÄ, tak co si pod tím pÅ™edstavíte? Protože hodnÄ› lidí si pÅ™edstaví pod slovem poÄítaÄ jenom nÄ›jaké hry a také malé dÄ›ti. Já vám Å™eknu, že když slyším slovo poÄítaÄ, tak si ihned pÅ™edstavím práci a také nÄ›jaké povinnosti, protože já jsem už vyrůstala v takové dobÄ›, kdy už hry na poÄítaÄi nebyly tak extra moc populární, jako tomu bylo dříve. My jsme v dneÅ¡ní dobÄ› spíše taková generace, kdy na poÄítaÄi se spíše vzdÄ›láváme, kde pořádáme různé konkurzy a nebo webináře a také další internetové schůzky. Tohle opravdu mÄ› baví, protože tÅ™eba když ÄlovÄ›k nestíhá, aby pÅ™iÅ¡el do firmy nebo do jiného zamÄ›stnání, osobnÄ› se zúÄastnit nÄ›jaké konference a nebo schůzky, tak pÅ™eci není od vÄ›ci, když se dá využít poÄítaÄ.

NÄ›kdy dá poÄítaÄ zabrat.

A poÄítaÄ právÄ› využijeme na to, že tÅ™eba můžeme být na skypu, kde můžeme různou prezentaci a nebo různé workshopy právÄ› sledovat online. Já tomu říkám pÅ™es poÄítaÄ, tváří v tvář a neboli face to face by PC. Tohle je docela skvÄ›lé, protože pokud lidé nemají Äas a nebo tÅ™eba zrovna nemají automobil, nemají se tam jak dostat. Je to pro nÄ› moc daleko. Nebo je to nároÄné nebo jste nemocní, tak proÄ nevyužít právÄ› sílu poÄítaÄe a také další informaÄní technologie?

Z poÄítaÄe je i únava.

Tohle může být naprosto perfektní. A proto jsem si Å™ekla, že by nebylo na Å¡kodu, kdyby lidé také dávali tomuhle vÄ›tší možnost a vÄ›tší prostor, protože stále dokola furt slýchám, že lidé jsou na poÄítaÄi hodnÄ› závislí. Jenomže tohle není pravda, lidé jsou na poÄítaÄi kvůli tomu, že je to jednodušší, že to je rychlejší a že to také zefektivňuje jejich práci a také vzdÄ›lávání. Jenom si vzpomeňte na sebe, jak jste dÄ›lali různé referáty do Å¡koly. Museli jste chodit do knihovny a nebo u nÄ›koho se ptát jak a co je a nebo co tam máte napsat, nebo jste se ptali rodiÄů? V dneÅ¡ní dobÄ› staÄí, když máte stabilní pÅ™ipojení k internetu, kde se podíváte, co vÅ¡echno potÅ™ebujete a vy to potom napíšete do Å¡koly.