Moderní zářivky vykazují lepší parametry, než jejich předchůdci


Kompaktní zářivky se ujaly v naší zemi pod názvem „úsporky“, a to ze zcela zjevného prozaického důvodu úspory elektrické energie v dobÄ›, kdy na trhu byly dostupné pouze žárovky s wolframovým vláknem, anebo halogenové žárovky. Bylo to na zaÄátku devadesátých let a v té dobÄ› byly zpoÄátku považovány za technologický pokrok, což se také projevilo znaÄným zájmem veÅ™ejnosti. Lidé je nakupovali po více kusech, v domnÄ›ní, že se vynaložená investice brzy vrátí.
NadÅ¡ení vÅ¡ak brzy opadlo vzhledem k vysokým poÅ™izovacím cenám tÄ›chto výrobků, a nÄ›kterým neduhům, které jim dodávaly punc nepříliÅ¡ zdaÅ™ilé technologie.osvÄ›tlovací tÄ›leso Tehdy Å¡lo o svÄ›telné zdroje se shodným principem, jako lineární zářivky, s indukÄním pÅ™edÅ™adníkem a velmi omezeným podáním barev. Byla jim vyÄítána příliÅ¡ studená barva bílého svÄ›tla, pomÄ›rnÄ› ostrá a nepříjemná, která se podobala svÄ›tlu klasických zářivek z doby socialismu. Mezi lidmi se tyto informace velmi rychle rozšířily a poÄet prodaných kusů rychle klesal.
Å patné renomé se dnes snaží napravit moderní kompaktní zářivky s konstrukÄními inovacemi v podobÄ› elektronických pÅ™edÅ™adníků a s vylepÅ¡enou nabídkou barev vyzaÅ™ovaného svÄ›tla. Tím se odstranilo nepříjemné blikání, zkrátila se výraznÄ› doba nábÄ›hu na plný svÄ›telný výkon, a v sortimentu jsou i teplé barvy, vhodné do obývacích pokojů, dÄ›tských pokojů, ložnic a koupelen. Zároveň byla prodloužena i doba životnosti, která sice nemůže konkurovat LED diodovým zdrojům, ale doba provozu 15 – 25 tisíc hodin je pomÄ›rnÄ› dobrý ukazatel kvality.osvÄ›tlení obývacího pokoje

Úspora elektrické energie

SouÄasné ceny energií tlaÄí výrobce i spotÅ™ebitele do rozhodování o nákupu spotÅ™ebiÄů, které nejsou tolik nároÄné na elektrický příkon. V popÅ™edí zájmu je dnes energetická třída A, kam spadají i kompaktní zářivky. Kupříkladu běžná Å¡edesátiwattová žárovka poskytovala svÄ›telný tok zhruba 650 lumen a dnes ji dokáže nahradit úsporka s příkonem 9 W. Výhodou je také pokles cen tÄ›chto výrobků, tudíž se vynaložená investice velmi rychle vrátí.